Privacybeleid en Informatieve Clausule

PRIVACYBELEID

Bij GARCHITORENA, SL geven we om privacy en transparantie.

Vervolgens geven we in detail de verwerking van persoonsgegevens aan die we uitvoeren, evenals alle informatie die daarmee verband houdt.

Behandeling van de gegevens van kandidaten voor een baan

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Uitvoeren van personeelsselectieprocessen.
legitimatie: Uitvoering van een contract.
ontvangers: Er zijn gegevensoverdrachten gepland naar: ME First Class Divers, SL Er
zijn overdrachten naar derde landen gepland.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om het ontvangen curriculum vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Twee jaar sinds de laatste interactie.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Uitvoering van een contract: Beheer het ontvangen Curriculum Vitae en voer de personeelsselectieprocessen uit (6.1.b.RGPD)
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

 • ME First Class Divers, SL, om het ontvangen Curriculum Vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren.
 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

De volgende gegevensoverdrachten naar derde landen zijn gepland:

 • ACUATICA LITIBU S de RL de CV, om het ontvangen curriculum vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • ACUATICA MAYA, SA de CV, om het ontvangen Curriculum Vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • CLUB DE BUCEO PLAYA, SA de CV, om het ontvangen curriculum vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • MANTA DIVERS, SRL, om het ontvangen Curriculum Vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA INDY DIVERS, SA, om het ontvangen curriculum vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYANORTE, SA de CV, om het ontvangen curriculum vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYASUR, SA de CV, om het ontvangen curriculum vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • SPORTS & DIVER CLUB, LTD, om het ontvangen Curriculum Vitae te beheren en de personeelsselectieprocessen uit te voeren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Behandeling van klantgegevens van sportactiviteiten

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Lever de gevraagde diensten en verzend commerciële communicatie.
legitimatie: Uitvoering van een contract.

Gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke.

ontvangers: Gegevensoverdrachten zijn gepland naar: Belastingdienst; Verzekeringsentiteiten; Financiële entiteiten; ME First Class Divers, SL
Transfers naar derde landen zijn gepland.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om het administratieve, boekhoudkundige en fiscale beheer van de gevraagde diensten uit te voeren, evenals om commerciële communicatie over onze producten en diensten te verzenden. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de belanghebbende niet om verwijdering verzoekt en in voorkomend geval voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Uitvoering van een contract: Uitvoeren van het administratieve, boekhoudkundige en fiscale beheer van de gevraagde diensten. (AVG art.6.1.b)
 • Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke: Stuur commerciële communicatie over onze producten en diensten, zelfs elektronisch (RGPD Gezien 47, LSSICE art.21.2)
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

 • Belastingdienst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting).
 • Verzekeringsentiteiten, om eventuele ongevallen te dekken
 • Financiële entiteiten, om de bijbehorende ontvangsten uit te geven (contractuele vereiste).
 • ME First Class Divers, SL, om de gevraagde service te verlenen.
 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

De volgende gegevensoverdrachten naar derde landen zijn gepland:

 • ACUATICA LITIBU S de RL de CV, om de gevraagde service te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • ACUATICA MAYA, SA de CV, om de gevraagde dienst te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • CLUB DE BUCEO PLAYA, SA de CV, om de gevraagde dienst te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • MANTA DIVERS, SRL, om de gevraagde service te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA INDY DIVERS, SA, om de gevraagde service te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYANORTE, SA de CV, om de gevraagde dienst te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYASUR, SA de CV, om de gevraagde dienst te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • SPORTS &DIVER CLUB, LTD, om de gevraagde service te verlenen. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Behandeling van gegevens uit gezondheidsvragenlijsten en medische certificaten

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Beheer van gezondheidsgegevens in vragenlijsten en medische certificaten.
legitimatie: Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitvoering van een contract.

ontvangers: Er zijn transfers naar derde landen gepland.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om de gezondheidsgegevens te beheren in de vragenlijsten die aan klanten worden verstrekt, afhankelijk van de activiteiten die ze uitvoeren, evenals medische certificaten, indien van toepassing. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden 5 jaar bewaard, op voorwaarde dat er geen wettelijke bepaling is die de bewaring ervan voor een langere tijd vereist.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Naleving van een wettelijke verplichting: Koninklijk besluit 550/2020, van 2 juni, dat de veiligheidsvoorwaarden van duikactiviteiten bepaalt. (art.8 “Gezondheidsstatus van duikers”). (AVG art. 6.1.c)
 • Uitvoering van een contract: Verleen de gevraagde dienst. (AVG art.6.1.b)
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting.

 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

De volgende gegevensoverdrachten naar derde landen zijn gepland:

 • ACUATICA LITIBU S de RL de CV, om de gevraagde dienst te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • ACUATICA MAYA, SA de CV, om de gevraagde dienst te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • CLUB DE BUCEO PLAYA, SA de CV, om de gevraagde dienst te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • MANTA DIVERS, SRL, om de gevraagde service te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA INDY DIVERS, SA, om de gevraagde dienst te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYANORTE, SA de CV, om de gevraagde dienst te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYASUR, SA de CV, om de gevraagde dienst te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • SPORTS & DIVER CLUB, LTD, om de gevraagde service te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Behandeling van de gegevens van potentiële klanten en webcontacten

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Reageer op uw verzoek en stuur u commerciële berichten.
legitimatie: Uitvoering van een contract.

Toestemming van de belanghebbende.

Gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke.

ontvangers: Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om aan uw verzoek te voldoen en u commerciële communicatie te sturen, ook elektronisch. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de belanghebbende niet om verwijdering verzoekt.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Uitvoering van een opdracht: Beheer van potentiële klanten die interesse hebben in onze producten en/of diensten. (AVG, art. 6.1.b).
 • Toestemming van de belanghebbende: Stuur commerciële communicatie, ook elektronisch (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke: Beheer van professionele contactgegevens (LOPDGDD art.19, RGPD art.6.1.f).
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting.

 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Verwerking van leveranciersgegevens

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Beheer de levering van gecontracteerde diensten.
legitimatie: Uitvoering van een contract.

Gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke.

ontvangers: Gegevensoverdrachten zijn gepland naar: Belastingdienst; Financiële entiteiten.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om het administratieve, boekhoudkundige en fiscale beheer van de gecontracteerde diensten, evenals van de contactpersonen, uit te voeren. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de belanghebbende niet om verwijdering verzoekt en in voorkomend geval voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Uitvoering van een contract: Uitvoeren van het administratieve, boekhoudkundige en fiscale beheer van de gecontracteerde diensten. (AVG art. 6.1.b).
 • Gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke: Beheer van professionele contactgegevens. (LOPDGDD art.19, RGPD art.6.1.f).
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

 • Belastingdienst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting).
 • Financiële entiteiten, om de overeenkomstige betalingen te doen (contractuele vereiste).
 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Verwerking van videobewakingsgegevens

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Garandeer de veiligheid van mensen, goederen en faciliteiten.
legitimatie: Missie in het algemeen belang.
ontvangers: Gegevensoverdrachten zijn gepland aan: Waar van toepassing, de staatsveiligheidstroepen en -organen, evenals rechtbanken en tribunalen.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die wordt verstrekt door geïnteresseerde personen om de veiligheid van mensen, goederen en faciliteiten te garanderen. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden maximaal 30 dagen bewaard, met uitzondering van communicatie met de veiligheidstroepen en -organen en/of rechtbanken en tribunalen.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Missie in openbaar belang: behandeling die nodig is voor de vervulling van een missie die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verleend (RGPD art. 6.1.e), zoals vermeld in de “Gids voor het gebruik van videocamera’s voor beveiligings- en andere doeleinden”, gepubliceerd door het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

 • In voorkomend geval de staatsveiligheidstroepen en -organen, evenals rechtbanken en tribunalen, om de beelden te verstrekken als er een misdrijf is gepleegd (wettelijke vereiste).
 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Beheer de arbeidsrelatie
legitimatie: Uitvoering van een contract.

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

ontvangers: Gegevensoverdrachten zijn gepland naar: Belastingdienst, Sociale Zekerheid en Mutual; Banken en financiële entiteiten; Verzekerings- en gezondheidsentiteiten; Staatsstichting voor beroepsopleiding (Fundae); ME First Class Divers, SL
Transfers naar derde landen zijn gepland.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de door geïnteresseerde personen verstrekte informatie ten behoeve van personeelsbeheer; opleiding; preventie van beroepsrisico’s en gezondheidstoezicht; voorbereiding van de loonadministratie, sociale verzekeringen en premies. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Zolang de arbeidsrelatie met de entiteit wordt gehandhaafd en gedurende de jaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Uitvoering van een contract: Personeelsbeheer en opleiding (RGPD art.6.1.b).
 • Naleving van een wettelijke verplichting: preventie van beroepsrisico’s en gezondheidstoezicht; voorbereiding van salarisadministratie, sociale verzekeringen en premies; dagrecord; het beheer van eventuele arbeidsongevallen. (Wet 31/1995, van 8 november tot voorkoming van beroepsrisico’s; Koninklijk Wetsbesluit 2/2015, van 23 oktober, dat de herziene tekst van de Arbeidswet goedkeurt; Koninklijk Wetsbesluit 8 /2015, van 30 oktober , tot goedkeuring van de herziene tekst van de algemene socialezekerheidswet; Koninklijk wetsbesluit 8/2019, van 8 maart, betreffende dringende maatregelen voor sociale bescherming en de bestrijding van onzekerheid tijdens de werkdag; RGPD-artikelen 6.1.c en 9.2.b) . Koninklijk besluit 902/2020 van 13 oktober over gelijke beloning van vrouwen en mannen.
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

 • Belastingdienst, Sociale Zekerheid en Mutual, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting).
 • Banken en financiële instellingen, om loonbetalingen te doen (contractuele verplichting).
 • Verzekerings- en gezondheidsentiteiten, om eventuele ongevallen te dekken.
 • Staatsstichting voor arbeidsopleidingen (Fundae), om het beheer van gesubsidieerde cursussen uit te voeren (contractuele vereiste).
 • ME First Class Divers, SL, om de arbeidsrelatie te beheren.
 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

De volgende gegevensoverdrachten naar derde landen zijn gepland:

 • ACUATICA LITIBU S de RL de CV, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • ACUATICA MAYA, SA de CV, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • CLUB DE BUCEO PLAYA, SA de CV, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • MANTA DIVERS, SRL, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA INDY DIVERS, SA, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYANORTE, SA de CV, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • OPERADORA MAYASUR, SA de CV, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 • SPORT & DIVERS, LTD, om de arbeidsrelatie te beheren. De garantie voor deze overdracht is tot stand gekomen door middel van: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Aanvullende informatie is te vinden op: data.management@dresseldivers.com.
 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Behandeling van de gegevens voor de uitoefening van de rechten van de belanghebbenden

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Beheer en beantwoord de verzoeken van de belanghebbenden bij de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in de voorschriften voor gegevensbescherming.
legitimatie: Voldoen aan een wettelijke verplichting.
ontvangers: Gegevensoverdrachten zijn gepland aan: controleautoriteiten, overheidsinstanties en ombudsman, waar van toepassing.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om de verzoeken van geïnteresseerde partijen te beheren en te behandelen bij de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in de voorschriften voor gegevensbescherming. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Ze worden bewaard voor de tijd die nodig is om de verzoeken op te lossen en voor ten minste drie jaar om eventuele claims af te handelen.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Naleving van een wettelijke verplichting: beheer en beantwoord de verzoeken van de belanghebbenden bij de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in de voorschriften voor gegevensbescherming (RGPD, art.6.1.b)
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

 • Controle-instanties, overheidsinstanties en ombudsman, indien van toepassing, om verzoeken en mogelijke claims te beheren en af te handelen (wettelijke eis).
 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

 

Behandeling van gegevens voor deelname aan loterijen en prijsvragen

Basisinformatie over gegevensbescherming
Aansprakelijk: GARCHITORENA, SL
Doel: Deelname aan loterijen en wedstrijden beheren
legitimatie: Toestemming van de belanghebbende.
ontvangers: Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting.
Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.
Oorsprong: De geïnteresseerde

 

Volledige informatie over gegevensbescherming

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

GARCHITORENA, SL

B97222830

SAN VICENTE, 222 MEZZANINE – 46007 – VALENCIA

963561496

data.management@dresseldivers.com

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij GARCHITORENA, SL verwerken we de informatie die door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om de organisatie en het beheer van de deelname aan de aangegeven wedstrijd of trekking uit te voeren. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de beschreven doeleinden niet vervullen.

Op basis van de verstrekte gegevens worden geen geautomatiseerde besluiten genomen.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de viering en de daaropvolgende communicatie van de wedstrijd of trekking.

 1. Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

Wij geven de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens aan:

 • Toestemming van de belanghebbende: het uitvoeren van de organisatie en het beheer van de deelname aan de aangegeven prijsvraag/loterij, evenals het verzenden van commerciële communicatie.
 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting.

 1. Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

 1. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of GARCHITORENA, SL al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hen betreffen.

Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal GARCHITORENA, SL stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: door contact op te nemen met data.management@dresseldivers.com.

Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.aepd.es.

 1. Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij GARCHITORENA, SL verwerken, zijn afkomstig van: De belanghebbende.

Entidad Adaptada LSSI