Privacybeleid en Informatieve Clausule

Informatieve Clausule

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679, met betrekking tot gegevensbescherming, informeren wij u dat GARCHITORENA, S.L. verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Wij behandelen de informatie die u ons verstrekt om de door u gevraagde diensten te verlenen. De juridische basis van de behandeling is de commerciële relatie die ons bindt, evenals de instemming van de belanghebbende partij om deze in onze database op te nemen en commerciële communicatie te verzenden. De gegevens kunnen worden overgedragen aan bedrijven binnen onze groep en worden verkregen van de belanghebbende partij.

Evenzo informeren wij u dat uw rechten kunnen worden geverifieerd door een e-mail te sturen naar data.management@dresseldivers.com

U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen op onze website: www.dresseldivers.com of op ons hoofdkantoor op C / SAN VICENTE, 222 ENTRESUELO – 46007 – VALENCIA.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Identiteit: GARCHITORENA, S.L. – NIF: B97222830

Postadres: SAN VICENTE, 222 ENTRESUELO – 46007 – VALENCIA Telefoon: 963561496

E-mail: data.management@dresseldivers.com

Met welk doel behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

In GARCHITORENA, S.L. behandelen we de informatie die mensen ons verstrekken om de aangevraagde diensten te kunnen verlenen en u in dit verband commerciële communicatie te sturen en de nodige administratieve, fiscale en boekhoudkundige procedures uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie wordt gehandhaafd, en in dat geval gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

We geven de wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens aan:

▪ Uitvoering van een contract: levering van aangevraagde diensten.

▪ Toestemming van de belanghebbende: verzenden van commerciële communicatie en opnemen van de gegevens in onze database.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

De gegevens zullen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

▪ Andere bedrijven van de groep, met het doel commerciële communicatie te verzenden, evenals noodzakelijke administratieve taken te verrichten.

Overdracht van gegevens naar derde landen? Er zijn geen gegevensoverdrachten gepland voor derde landen.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of GARCHITORENA, S.L. persoonlijke gegevens behandelt die op hun persoon betrekking heeft.
Geïnteresseerde personen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, alsook om het verzoeken tot rectificatie van onnauwkeurige gegevens of om verwijdering van de persoonlijke gegevens te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden om beperking van de verwerking van hun gegevens te verzoeken, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval, zal GARCHITORENA,

S.L. stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

U kunt uw rechten op de volgende manier uitoefenen: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals op andere rechten die worden vermeld in de aanvullende informatie die u in de e-mail kunt gebruiken: data.am

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder de legaliteit van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking aan te tasten.

In het geval dat u meent dat uw rechten zijn geschonden met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens, vooral wanneer u geen genoegen hebt ondervonden met de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming via de website: www.agpd.es.

HOE HEBBEN WIJ UW GEGEVENS VERKREGEN?

De persoonlijke gegevens die we behandelen in GARCHITORENA, S.L. komen van de geïnteresseerde partij.

De categorieën gegevens die worden behandeld, zijn:

▪ Identificatiegegevens

▪ Post- en elektronische adressen

▪ Commerciële informatie

Speciale categorieën van persoonlijke gegevens worden niet behandeld (gegevens die betrekking hebben op de etnische of raciale afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuiging of vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens gericht op het eenduidig ​​identificeren van een natuurlijke persoon, gezondheidsgerelateerde gegevens of gegevens met betrekking tot seksueel leven of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon).